คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Tab Icon 2
วารสารออนไลน์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
02.12.2565
0

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวสุภัชรี กุกุทพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ”เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบานาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายอับดุลดารีม ยีดำ นายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบานา ซึ่งได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและ ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบตามจุดต่าง ๆ ซึ่งสำนักงานฯ รับผิดชอบบริเวณอุตสาหกรรม

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
02.12.2565
0

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 11/2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของทุกกลุ่มงานและได้ร่วมกันหารือแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
25.11.2565
1

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. นางสาวมาลี ทองกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี และนางสาวนัทรินทร์ หวัดแท่น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) การติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อกระบวนการดำเนินงานของโครงการที่เข้าร่วม ตามแผนปฏิบัติการในปี 2565 ที่เกี่ยวข้องกับด้านกิจการโทรทัศน์ ณ ห้องน้ำพราว 1 โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เตือนนายจ้างใช้ ’แรงงานเด็ก’ ผิดกฎหมาย เพิ่มโทษปรับสูงสุด 8 แสนบาท
28-04-2565 เปิดดู : 3 3 หน้า

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

10.06.2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564

10.06.2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02