คุณกำลังมองหาอะไร?


 

การร้องเรียนมี 3 ประเภท คือ  

1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2. การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

3. การประกอบการอุตสาหกรรม

 

สามารถร้องเรียนโดยตรงผ่านสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีได้ 7 ช่องทาง

1. ทางแอพพลิเคชั่น i-dee โดยสามารถโหลดได้ทางระบบไอโอเอส และระบบแอนดรอยส์ หรือเข้าผ่านทางเว็บไซต์ http://i-dee.industry.go.th

2. เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี เข้าเมนู ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

3. กล่องข้อความทางเฟสบุ๊ค สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีhttps://www.facebook.com/ Industry.Pattani1

4. ส่งเอกสารร้องเรียนผ่านโทรสารหมายเลข 0 7341 4296 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7341 4295 

5. ส่งจดหมาย ที่อยู่

                      สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

       เลขที่ 353/5 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

6. ส่งอีเมล์ ทาง

       moi_pattani@industry.go.th

7. ติดต่อด้วยตนเอง 

                 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

       เลขที่ 353/5 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000