วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวณิชนันทน์ พันธุ์คง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดควนนอก ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยมีพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้