วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-15.30 น. นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม โดยนางสาวนัทรินทร์ หวัดแท่น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดปัตตานี ในราย หจก.พรแก้ว ก่อสร้างประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง วงเงินที่ได้รับสินเชื่อ จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรผสมยางมะตอย และ บจก.เดอะทรี21 ประกอบกิจการโรงแรมที่พัก วงเงินที่ได้รับสินเชื่อ จำนวน 4 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงแรมที่พัก จำนวน 8 ห้อง ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ และอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี